ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันจันทร์ ที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ         ขอเชิญชมนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่....ศิลปาชีพ"     วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 19.00 น. หยุดวันพุธ       ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร            1st - 11th October 2016 10.00 am. - 7.00 pm. Daily except Wendesday...

  อ่านต่อ
 • วันศุกร์ ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๙ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์

  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขอร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า๖๐ ปี    พิพิธภัณ...

  อ่านต่อ
 • วันศุกร์ ที่ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  การแสดงโขนพระราชทาน ตอน พรหมาศ ประจำปี 2558 จะเปิดให้ผู้ชมทุกท่านสำรองบัตรชมการแสดงได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com  

  อ่านต่อ