งานวันสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานวันสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00น.-18.00 น.