งานชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

งานชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. เวลา 10.00น.-18.00 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา