(เลื่อนการแสดง) ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

๕ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มจำหน่ายบัตร ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ThaiticketMajor โทร ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖