นิทรรศการ จากขุนเขา สู่..ศิลปาชีพ

 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

       ขอเชิญชมนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่....ศิลปาชีพ"

    วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

เวลา 10.00 - 19.00 น. หยุดวันพุธ

      ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

           1st - 11th October 2016

10.00 am. - 7.00 pm. Daily except Wendesdays

            At The Queen's Gallery Ratchadamnoen Klang Rd. Bangkok