วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่